Kijk live Dienst terugkijken
30 april 2021

Viering op 2 mei – Zondag Cantate – Viering voor kerk en thuis

Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Halleluja!
(antifoon naar Psalm 98 : 1)

Viering voor kerk en thuis

De vierde zondag na Pasen, zondag Cantate, ofwel Zing! De kerkelijke kleur is wit. Deze zondag gaat ds. Chica van Dam voor in onze kerk, onze emerituspredikant. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier aanvullende informatie. In deze viering wordt ook het Heilig Avondmaal – in aangepaste vorm – gevierd. Na de viering in de kerk is buiten op het plein voor het eerst sinds lange tijd weer gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee? Ook liggen deze keer op het plein brieven ter ondertekening klaar voor Amnesty International.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Zondag Cantate

Collecten

Deze zondag wordt gecollecteerd voor de Stichting UAF. Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland, opgericht in 1948.

De 2e collecte is op bestemd voor het werk in onze gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!