Kijk live Dienst terugkijken
30 september 2022

Viering op 2 oktober – 16e zondag na Trinitatis

“Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u.
U Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.”
(antifoon naar Psalm 86 : 3, 5)

Viering voor kerk en thuis

Op deze zestiende zondag na Trinitatis gaat gastpredikant Wietske Tinga bij ons voor. Zij is emerituspredikant van de Remonstrantse Gemeente te Leeuwarden en regelmatig als gastvoorganger bij ons aanwezig. Welkom! De kerkelijke kleur is groen. Deze zondag kunnen ook weer brieven voor Amnesty International getekend worden.

De viering is ook via livestream te volgen op de website. Scroll naar de bovenkant van deze pagina of de homepage en klik op de knop linksboven bij ‘Dienst terugkijken’ of – wanneer de viering gaande is en opgenomen wordt – ‘Live’. De button verandert automatisch. De viering terugkijken via de website kan vanaf de dag erna.

Na de viering is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag 16e na Trinitatis, ds W. Tinga

Collecten

De diaconale collecte van deze zondag is voor de synagoge in Zwolle. De synagoge is het gebedshuis van de kleine, maar levende Joodse gemeenschap in onze stad. Wij dragen graag bij aan het in stand houden van het gebouw, waardoor in Zwolle de mogelijkheid tot Joods vieren en bidden kan blijven bestaan. De synagoge is daarbij ook een monument van Joods leven in onze stad en een gedenkplek voor het grote onrecht wat onze Joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangedaan.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!