Kijk live Dienst terugkijken
17 februari 2022

Viering op 20 februari – Zondag Sexagesima

“Wordt wakker, Heer, waarom slaapt u?
Ontwaak! verstoot ons niet voor eeuwig.
Sta op, kom ons te hulp,
verlos ons omwille van uw naam.”
(Antifoon naar Psalm 44 : 24,27)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Sexuagesima, de tweede zondag van de Paaskring, ongeveer 60 dagen tot aan Pasen. Nog even en we mogen weer met z’n allen naar de kerk, maar tot zondag 27 februari blijft het zoals het was met maximaal 50 bezoekers! De kerkelijke kleur voor deze zondag is groen. Voorganger is gastpredikant dominee Jan Woltinge, bekend in en met onze gemeente. Organist vandaag is Bart Lip. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

ds J. Woltinge

Collecten

De diaconale collecte is op deze zondag voor de Stichting UAF. Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland, opgericht in 1948.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

Tot nader order blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal. Vooraf opgeven of u aan de dienst wilt deelnemen is noodzakelijk. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

We hanteren de basisregels: blijf thuis bij klachten, en laat u zo snel mogelijk testen bij klachten. Was uw handen, schud geen handen. We zorgen met ons nieuwe ventilatiesysteem voor voldoende frisse lucht.

En verder:
– Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw,
– uw jas s.v.p. meenemen naar de kerkzaal;
– zingen houden we beperkt en ingetogen;
– we houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
Aanmelden kan tot de donderdagavond voor de viering via: aanmelden@elkz.nl . U krijgt bericht of u kunt deelnemen aan de viering.

We wensen u een gezegende zondag toe!