Kijk live Dienst terugkijken
18 juni 2021

Viering op 20 juni – 3e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.”
(antifoon naar Psalm 25 : 16,18)

Viering voor kerk en thuis

De derde zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We mogen weer met 50 mensen samenkomen en zelfs weer enkele verzen samen zingen! Deze zondag gaat onze eigen predikant Margo Jonker voor. En we hebben als bijzondere gast dominee Andreas Wöhle – pas weer opnieuw verkozen tot voorzitter van de Lutherse Synode – uit Amsterdam op bezoek. Vorige week is begonnen met een cyclus van vier zondagen rondom een kleine serie van Lutherliedliederen. Elke dienst staat een lied van Luther centraal, met vandaag het lied “Die beste Zeit im Jahr ist Mein (1538)”. Ook dit lied is niet opgenomen in het Liedboek, maar is te vinden in de aparte uitgave over Lutherliederen onder nummer 29. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

3e zondag na Trinitatis – Ds Jonker en ds Wöhle

Preek

Op veler verzoek is de preek van dominee Wöhle toegestuurd. Dominee Wöhle staat onder meer stil bij de betekenis van muziek bij Luther. U kunt de preek hier nog eens rustig nalezen via de download hieronder.

Collecten

De diaconale collecte voor deze zondag is voor het Kerk in Actie project: Opleiding – Sterke vrouwen in West Papoea. Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.

Een opleiding bij het P3W levert hun geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen. Belangrijk is ook dat opgedane kennis wordt doorgegeven aan hun kinderen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!