Kijk live Dienst terugkijken
18 maart 2022

Viering op 20 maart – Zondag Oculi (Ogen)

Ik houd mijn ogen gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer u tot mij, wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
(Antifoon naar Psalm 25 : 15 en 16)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Oculi, Ogen (gericht op de Heer), de derde zondag van de Veertigdagentijd. De kerkelijke kleur voor deze zondag is paars, de kleur van inkeer. Voorganger deze zondag is onze eigen dominee Margo Jonker. In de komende weken bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een weg te gaan voor ons allen door een donkere tijd. Letterlijk ook – de oorlog in de Oekraïne is hartverscheurend en ontwrichtend, een menselijke ramp. We blijven zingen – van de vrede. Er liggen vandaag weer brieven van Amnesty International klaar om te tekenen. Verder is een proefopstelling gemaakt voor videostreaming van de viering. De camera is gericht op het liturgisch centrum. Hiermee wordt getest of de techniek werkt en welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst. De opname wordt verder niet verspreid.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag Oculi Mei, ds Margo Jonker

Collecten

De diaconale collecte op deze zondag staat in het teken van Kerk in Actie. Het thema is Kinderen in de Knel. Kinderarbeid moet stoppen, vindt ook Kerk in Actie. Daarom werkt men (inter)nationaal samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  Jaarlijks worden 5.000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs. Men bezoekt scholen om onderwijsadvies te geven en er is begeleiding om werkende kinderen weer (terug) naar school te krijgen. Collecteer mee, zodat ook in 2022 werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! 

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

De liturgische kleur is paars als teken van bezinning en inkeer. De schikking is gemaakt aan de hand van Lucas 13: 1-9. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons te keren naar God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ’Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen.

Een tak van de vijgenboom met de wintervrucht er nog aan en in knop is een prachtig symbool van deze dag. Verder zien we in de schikking de vruchten, zaad van de kerstroos (Helleborus). Deze bloemen met zaad versterken symbolisch de relatie tussen Kerst en Pasen.

Goede God,

U geeft vrucht.

Ook als we het zelf niet zien.

Vandaag vragen we U om

liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw

tederheid en zelfbeheersing.

Stroom met Uw Geest door ons.

Bloemschikking 3e zondag in de veertigdagentijd

We wensen u een gezegende zondag toe!