Kijk live Dienst terugkijken
18 november 2022

Viering op 20 november – Eeuwigheidszondag

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
(antifoon naar Jeremia 29 : 11)

Viering voor kerk en thuis

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar – Zondag Christus Koning, de derde van de voleinding – is het Eeuwigheidszondag: de grote ontfermende kracht die God is voor mens en wereld, en in Christus’ naam, wordt gevierd. Voor allen die gestorven zijn in het afgelopen jaar bidden wij ‘Koester de namen, die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij U en elkaar.’ We vieren samen het Heilig Avondmaal. Voorganger is dominee Margo Jonker. Luuk Schuurman is cantor-organist en leidt de cantorij. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door Gerrit Bril (orgel) en Mariska van der Vaart (dwarsfluit). De kerkelijke kleur is groen.

Iedere zondag is er kindernevendienst en kinderoppas. U bent altijd welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de kerk te komen. Na de viering is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Let op: In verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering.

Iedereen krijgt tijdens de viering de gelegenheid om een kaars te ontsteken voor hen die langer geleden of elders zijn overleden. Als ieder jaar noemen we de namen van hen die zijn overleden vanuit het midden van de gemeente. Nabestaanden van hen zijn uitgenodigd en zullen misschien zelf een gedachteniskaars daarbij ontsteken. Misschien zou u ook graag een geliefde die gestorven is hardop en bij name genoemd willen hebben in de viering, om er dan zelf een kaars bij te ontsteken. U kunt dat doorgeven aan ds. Margo Jonker – predikant@elkz.nl.

Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw. De viering is ook via livestream te volgen op de website. Scroll naar de bovenkant van deze pagina of de homepage en klik op de knop linksboven bij ‘Dienst terugkijken’ of – wanneer de viering gaande is en opgenomen wordt – ‘Live’. De button verandert automatisch. De viering terugkijken via de website kan vanaf de dag erna.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecten

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de stichting Hart voor Zwolle. De stichting is een aantal jaren terug ontstaan vanuit een initiatief van twee jonge theologen die een droom hadden voor hun stad: Jongeren inspireren om zich in te zetten voor kwetsbare Zwollenaren. Men wil vanuit dit platform jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners en ze verbinden met mensen die zelf geen netwerk hebben. Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor hun stadgenoten: ze zien om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze Herberggasten of ondernemen activiteiten met vluchtelingen. Zo bouwen we samen aan een stad van de toekomst waarin mensen naar elkaar omzien!

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Vredesengel te gast

In de vredesweek die half september plaatsvond, is door kinderen in samenwerking met kunstenares Jacomijn Schellevis een Vredesengel gevormd. Deze engel is in de vredesweek onthuld, en is op reis gegaan door Zwolle. De engel heeft nu (tijdelijk) een plekje bij ons in de kerk gekregen. Zoek maar op, als je in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Eeuwigheidszondag, ds Margo Jonker

Bloemengroet

In het licht van Uw eeuwigheid,
bij het groen van de hoop,
schenkt Gij witte stenen:
mensen staan als witte bloemen
geschreven in de palm van Uw hand.

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!