Kijk live Dienst terugkijken
19 april 2024

Viering op 21 april – Zondag Jubilate

Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God, bezingt de eer van zijn naam. Halleluja.

Antifoon naar Psalm 66:1 en 2

Viering voor kerk en thuis

Op deze vierde zondag van Pasen vieren we dat wij mensen in het leven een herder hebben ontvangen – iemand die ons hoedt en leidt in licht en waarheid. De goede Herder. Reden tot juichen! Die herder gaat voor in herderschap en hoeden. En dat is aan de orde met prachtige lezingen uit de profetie van Ezechiël en het evangelie van Johannes. Deze lezingen, over herders en hoeden, was de reden dat de zondag genoemd werd ‘Zondag van de goede herder’. Een bijnaam dus, vanwege de lezingen, voor zondag Jubilate. Luuk Schuurman is cantor-organist, Marjette Zomer verzorgt de voorzang en ds. Margo Jonker is voorganger. De liturgische kleur is wit.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

De diaconale collecte op zondag 21 april is bestemd voor het Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis wordt beheerd door de Lutherse Wereld Federatie. Dit ziekenhuis is opgericht na de oorlog van 1948. Het Augusta ziekenhuis wil zorg bieden aan alle bewoners, ongeacht ras, religie, nationaliteit, geslacht, of het vermogen om te betalen. De meerderheid van de patiënten bestaat uit verwijzingen van de Palestijnse Autoriteit en de VN-hulporganisatie voor de Palestijnen. Het Augusta ziekenhuis biedt een groot aantal gespecialiseerde diensten die niet gemakkelijk toegankelijk of beschikbaar zijn in andere ziekenhuizen in de bezette Palestijnse gebieden. Het ziekenhuis is grotendeels liefdadigheidszorg. Dit is alleen mogelijk door de donaties en steun van kerken, organisaties en individuen. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.