Kijk live Dienst terugkijken
19 augustus 2022

Viering op 21 augustus – 10e zondag na Trinitatis

“Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen,
nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.”
(antifoon naar Psalm 55 : 17, 23)

Viering voor kerk en thuis

Deze tiende zondag na Trinitatis vindt om 10.00 uur een viering plaats met gastvoorganger en emeritus-predikant dominee Ries Nieuwkoop. Ries is als gemeentelid bekend in en met onze gemeente. De kerkelijke kleur is groen. In deze viering volgen we Orde van Dienst I. Organist is Luuk Schuurman.

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

ds Ries Nieuwkoop, 10 Zondag na Trinitatis

Collecten

We collecteren deze zondag voor Stichting SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten). Deze stichting organiseert onder meer vakantieweken voor gemeenteleden die door omstandigheden niet (meer) met vakantie kunnen gaan. De steun die wordt geboden is praktisch, financieel, en als het nodig is in de vorm van persoonlijke begeleiding. De SLOA kan, in samenwerking met diaconieën en lutherse fondsen, een betaalbare, aangepaste vakantie aanbieden. Deze vakanties vinden plaats in één van de vakantiehotels van het vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk of in een villa van de SLAB (Stichting Luthers Accommodatie Beheer). Voor dit alles is men voor het grootste deel afhankelijk van lutherse diaconieën en gemeenten. Zolang zij de SLOA willen steunen kunnen ze dit werk blijven doen. De circa 100 lutherse gasten die jaarlijks van deze al dan niet aangepaste vakanties mogen genieten zullen u zeer dankbaar zijn!

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!