Kijk live Dienst terugkijken
19 maart 2021

Viering op 21 maart – Judica – thuisviering

“Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
U bent toch mijn Goed, mijn toevlucht.”
(Antifoon naar Psalm 43: 1,2a)

Viering voor (kerk en) thuis

Deze zondag wordt zondag ‘Judica’ genoemd of ook wel Passiezondag, de vijfde zondag van de veertigdagentijd, het begin van de lijdenstijd. Judica betekent ‘Doe mij recht’ en verwijst naar Psalm 43. De kerkelijke kleur is weer paars. Voor deze zondag heeft de ons wel bekende emerituspredikant – en gemeentelid – Ries Nieuwkoop een thuisviermoment voorbereid. Er wordt een opname gemaakt ter ondersteuning van de viering thuis, zodat we in onderlinge verbondenheid deze zondag met elkaar kunnen vieren.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Collecten

De diaconale collecte op zondag 21 maart is bestemd voor de Kledingbank in Zwolle. Helaas zijn er veel mensen met financiële problemen. Zelfs het tijdig kopen van kleding en schoeisel is dan niet meer vanzelfsprekend.  Dit is een van de hoofdredenen waarom de Kledingbank in Zwolle er is. Op deze manier wil deze organisatie een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Zwolle.

Doel van de Kledingbank is de doelgroep voorzien van bruikbare kleding die men gratis 1x in de maand uitdeelt. De kledingbank deelt gratis baby-, kleuter- en volwassenen kleding uit. De Kledingbank maakt gebruik van een aantal ruimten in het pand Ruusbroeckstraat 205 in Zwolle. Men is overigens nog steeds op zoek naar goede (schone) kleding voor volwassenen.  Vóór het pand staat een kleding container (aan de voorzijde van de weg aan de linkerkant naast het kleine gebouwtje). Hier kunt u de kleding deponeren.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125
De eerder aangegeven manier voor digitaal collecteren via Stichting Derden Gelden is komen te vervallen.

Bloemengroet

 Uit de zeven werken van barmhartigheid:  de hongerige te eten geven.

Voedsel is de basis van ons bestaan. We zien de zaden ontkiemen. We vieren het begin van de lente en hopen op een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niets voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd die wij samen delen.

Bloemschikking Zondag Judica

Gezamenlijk liturgisch bloemschikken in de vastentijd

Voor de Veertigdagentijd en Pasen wordt de liturgische bloemschikking voor de altaartafel geïnspireerd op het thema van de zeven ‘werken van barmhartigheid’. Elke zondag van de Veertigdagentijd staat een ander werk van barmhartigheid centraal.

In de Bijbel worden zes werken van barmhartigheid genoemd (naar Mattheüs 25 : 35, 36): “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Paus Innocentius III voegde hieraan in 1207 een zevende werk toe: de doden begraven. Hij ontleende dit aan het apocriefe Tobit 1:17.

Mattheüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken, hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is. In de schikkingen willen we juist daarop de aandacht vestigen.

Basisschikking voor thuis

Deze symbolische schikking is op een heel eenvoudige manier ook thuis te maken. Iedere week worden suggesties hiervoor aangereikt.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ’Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren.

Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.

U kunt het invullen met de materialen die u voorhanden hebt en passend vindt bij uw schikking. Zo is er creativiteit en verbondenheid in verscheidenheid. Materiaalsuggesties voor de basisschikking zijn: Een platte schaal of plateau, glazen, bijvoorbeeld limonadeglazen in diverse hoogten. Zes of acht boomstammetjes. Voor de schikkingen zijn stammetjes met een diameter van 4 cm en een hoogte tot 14 cm gebruikt.

We wensen u een gezegende zondag toe!