Kijk live Dienst terugkijken
19 november 2021

Viering op 21 november – Eeuwigheidszondag

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
(Antifoon naar Jeremia 29 : 11)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 3e zondag van de Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is dominee Margo Jonker. Deze zondag is het Eeuwigheidszondag en zullen de namen worden genoemd van hen die uit het midden van de gemeente zijn overleden. Nabestaanden zijn uitgenodigd. Tijdens de viering is er gelegenheid een gedachteniskaars te ontsteken. Deze zondag wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein (bij goed weer). Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Eeuwigheidszondag 2021, dominee Margo Jonker

Collecten

Op deze zondag wordt gecollecteerd voor Stichting Omzien naar elkaar. Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- stads- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies of rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Aanscherping coronamaatregelen?

Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal en 15 in het gemeentecentrum. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • Handen wassen
  • Thuisblijven bij corona-gerelateerde klachten, óók als u gevaccineerd bent
  • Een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhouden
  • Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw
  • Aanmelden uiterlijk donderdagmiddag bij: aanmelden@elkz.nl 

We wensen u een gezegende zondag toe!