Kijk live Dienst terugkijken
20 augustus 2021

Viering op 22 augustus – 12e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“God breng mij uitkomst.
HEER kom mij haastig te hulp.”
(antifoon naar Psalm 70 : 2)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 12e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag gaat dominee Chica van Dam voor. Als emeritus-predikant van onze gemeente is zij bekend met het reilen en zeilen van en in onze gemeente. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee? En er is nog steeds gelegenheid om door het gemeentecentrum te lopen, waar u kunt genieten van de tentoonstelling van verschillende nijverheidswerken van gemeenteleden.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

12e zondag na Trinitatis, ds Chica van Dam

Collecten

De collecte op deze zondag is bestemd voor recreatieboerderij t Zwervel in Wijhe. Men werkt daar vanuit het gedachtegoed van ATD Vierde Wereld.  Dit is een internationale beweging die in 1957 door de Franse priester Joseph Wresinski (1917 – 1988) is opgericht. Deze priester werkte destijds samen met zeer arme gezinnen die leefden in een krottenwijk even buiten Parijs. De huidige beweging wil mensen met een verschillende filosofische, religieuze en maatschappelijke achtergrond samenbrengen. Men kiest voor een integrale aanpak waarbij de mens in armoede benaderd wordt als een geheel, en niet versnipperd in deelproblemen. Vierde Wereld Recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe is daar een voorbeeld van.  De boerderij ’t Zwervel geeft arme gezinnen en anderen een unieke gelegenheid elkaar in alle vrijheid te ontmoeten. Ze is een springplank voor solidair samenleven. 
ATD staat voor Aide à Toute Détresse (= Hulp bij iedere nood).

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!