Kijk live Dienst terugkijken
20 mei 2022

Viering op 22 mei – Zondag Rogate (Bidt)

“Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,
laat weten tot aan de einden der aarde:
‘De Heer koopt zijn dienaar Jakob vrij! Halleluja!
(Antifoon naar Jesaja 48: 20b)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag wordt Rogate – bidt- genoemd, maar ook wel Vocem Jucunditatis, wat betekent ‘stem van luid gejuich’, naar het zingen zoals o.a. in Psalm 66 wordt verwoord of in de hierboven opgenomen tekst van Jesaja. De kerkelijke kleur van deze zondag is wit. Op deze vijfde zondag na Pasen gaat voor  onze stagiair Carlo van Dijk. Hij studeert aan de PThU en is bezig met een stage in onze gemeente, waarin de nadruk ligt op het vieren. Hartelijk welkom! Carlo is zeer geholpen bij een nabespreking, of uw gedachten weergegeven op een invulblad dat klaar ligt. Hopelijk bent u bereid om mee te werken. Ton Lans bespeelt het orgel. U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Viering Zondag Rogate, voorganger Carlo van Dijk

Collecten

Op deze zondag collecteert de diaconie voor inloophuis De Tweede Mijl.  Daar biedt men hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische stoornissen. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig. Drie keer per week staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen open. Ze kunnen terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding. Op verzoek krijgen gasten een voetenbadje met soda om hun stukgelopen voeten te laten verzorgen. Voor de vrijwilligers heeft deze voetverzorging een diepe betekenis, omdat Jezus de voeten waste van zijn volgelingen. Hij schaamde zich niet om dit ‘vieze’ werk te doen. Ook worden wekelijks momenten van bezinning georganiseerd, waarbij bezoekers en vrijwilligers samen zingen, bidden en uit de Bijbel lezen.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!