Kijk live Dienst terugkijken
20 november 2020

Viering op 22 november – Eeuwigheidszondag, zondag Christus Koning

… Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (antifoon Jeremia 29:11)

Viering voor kerk en huis

Zondag 22 november is de 3e zondag van de Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag of zondag Christus Koning genoemd. Dominee Margo Jonker gaat voor in deze viering. Vandaag worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden uit het midden van de gemeente. En we gedenken ook allen die wij zelf meedragen in ons hart. Ieder krijgt de gelegenheid om een kaars te ontsteken. We vieren samen het Heilig Avondmaal – God in ons midden, zoals wij brood en wijn aangereikt krijgen.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

Aanmelden noodzakelijk

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 30 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

Dienst terugluisteren

De geluidopname van de dienst zal – wanneer beschikbaar – na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

viering Eeuwigheidszondag

Collecten

De diaconale collecte is bestemd voor de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie trekt zich het lot aan van politieke gevangenen of mensen die vastzitten of worden gemarteld vanwege hun overtuiging. Een belangrijk middel zijn de brievenschrijfacties. Ook in onze gemeente worden met enige regelmaat brieven geschreven voor Amnesty.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Bloemengroet

bloemstuk voor de gedachtenisvesper op 17 november 2020