Kijk live Dienst terugkijken
20 januari 2022

Viering op 23 januari – 3e zondag na Epifaniën

“Loof de Heer, alle volken,
Prijs hem alle naties, zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de Heer.”
(Antifoon naar Psalm 117)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 3e zondag na Epifaniën, en we mogen weer met 50 mensen in de kerk! We vieren vandaag het Heilig Avondmaal. De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. Voorganger is onze eigen predikant Margo Jonker. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie. Omdat we weer voorzichtig beginnen drinken we (nog) geen koffie met elkaar gedronken na afloop van de viering.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag 23 januari, 3e na Epifanie, ds Margo Jonker

Collecten

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Stichting Voorkom. Deze Stichting  is een organisatie die gericht is op het voorkomen van verslavingen. Men tracht dat doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie. Stichting Voorkom heeft een plan van aanpak voor scholen, dat gericht is op groep acht van de basisschool en op de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. Stichting Voorkom heeft tevens een plan van aanpak voor kerken, dat  is gericht op ambtsdragers, ouders, jongeren en wijkgroepen.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

Deze keer vanaf deze plek een bijzondere bloemengroet voor Saskia die heeft aangegeven te stoppen met het verzorgen van de liturgische bloemschikkingen. Veel dank voor de manier waarop je vele jaren via je bloemschikkingen de liturgische beleving van de vieringen hebt ondersteund!

Coronamaatregelen

We kunnen deze zondag voor het eerst sinds weken weer naar de kerk. Tot nader order blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

We hanteren de basisregels: blijf thuis bij klachten, en laat u zo snel mogelijk testen bij klachten. Was uw handen, schud geen handen. We zorgen met ons nieuwe ventilatiesysteem voor voldoende frisse lucht.

En verder:
– Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw,
– uw jas s.v.p. meenemen naar de kerkzaal;
– zingen houden we beperkt en ingetogen;
– we houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
Aanmelden kan deze keer tot uiterlijk zaterdag 18.00 uur via: aanmelden@elkz.nl . U krijgt bericht of u kunt deelnemen aan de viering.

We wensen u een gezegende zondag toe!