Kijk live Dienst terugkijken
22 april 2022

Viering op 24 april – Quasi modo geniti

“Halleluja!
Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord,
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Halleluja!”
(Antifoon naar 1 Petrus 2 : 2)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag wordt Quasi modo geniti genoemd, naar ‘als pasgeboren zuigelingen’ uit 1 Petrus 2 : 2. Ook wel Beloken Pasen. De kerkelijke kleur van deze zondag is wit. Op deze eerste zondag na Pasen zal ds. Wietske Tinga voorgaan. Zij is emerituspredikant van de Remonstrantse kerk van Leeuwarden en woont in Groningen. Ze is een geregelde gastvoorganger in ons midden. Welkom! Wilbert Potjes bespeelt het orgel. En er liggen weer brieven ter ondertekening klaar voor Amnesty International.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag Quasi modo geniti – ds Wietske Tinga

Collecten

de diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Epafras.  Sinds 1985 ondersteunt deze stichting Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ervaren geestelijke verzorgers (protestants, rooms-katholiek, islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven om vol ontferming en met een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond. De medewerkers voeren de titel van Pastorale Gezanten.  Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: ver van familie en vrienden, zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit en nog veel meer, leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te voelen.

Verspreid over meer dan 90 landen in de wereld zitten Nederlanders vast in gevangenissen.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!