Kijk live Dienst terugkijken
23 december 2021

Viering op 24 december 2021 – Kerstnacht

De Heer sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’.
(Antifoon naar Psalm 2: 7b,c)

Viering voor (kerk en) thuis

Vrijdag 24 december 2021 vieren we Kerstnacht, de opmaat voor het Kerstfeest. Het paars van de adventsperiode wordt verdrongen door het wit, want het is feest! Vanwege de coronamaatregelen geen viering met bezoekers, maar een viering thuis, ondersteund met beelden vanuit de kerk. Margo Jonker is predikant van dienst. Tot in ieder geval 14 januari 2022 worden in verband met de lockdown, in het kerkgebouw geen vieringen gehouden waar u fysiek bij aanwezig kunt zijn.

Video

Omdat we opnieuw kort voor de viering werden geconfronteerd met de beperkingen door corona, is dit keer gekozen voor een sobere maar niet minder feestelijke viering met Het Verhaal van Lucas. Toon Hagen verzorgt de muzikale ondersteuning op piano en orgel en Marjette Zomer zingt de liederen. Dominee Margo Jonker vertelt het verhaal.

Of nog een keer de video van 2020 bekijken?

Wilt u nog meer kerst met kinderen vieren? Kijk dan de feestelijke video van vorig jaar terug. Ook toen werden we vlak voor kerst geconfronteerd met een lockdown. Toch kon er kerstfeest met kinderen gevierd worden. Van verschillende kanten is medewerking verleend door kinderen, hun  ouders en vele anderen. Het is geen perfecte film, maar er is door heel veel kinderen en gemeenteleden – coronaproof – intensief aan gewerkt, verspreid over twee avonden. Wieteke, Lianne en Petra hebben het geheel begeleid. Albert heeft zo’n 40 kleine filmfragmenten aan elkaar gezet.

Collecten

De collecte op deze avond  is bestemd voor de stichting Light for the World. Deze stichting is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor bestrijding van vermijdbare blindheid en voor inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting is opgericht in 1982 en actief in negen landen in Afrika en Azië met ruim dertig projecten. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties voor een duurzaam resultaat. Light for the World Nederland werkt nauw samen met collega-organisaties in Oostenrijk, Tsjechië en België om de effectiviteit van haar inzet te vergroten. Men is grotendeels afhankelijk van giften en subsidies. 

 De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Nu u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een fijne kerstnacht toe!

Bloemengroet

Stralend licht
De nieuwe dag begint
Met sterren in de nacht