Kijk live Dienst terugkijken
21 december 2023

Viering op 24 december – 4e zondag van Advent

Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen en ook het recht doen ontspruiten.

Antifoon naar Jesaja 45:8a

Viering voor kerk en thuis

We zingen in deze dienst in de kerk het indrukwekkende Adventslied ‘De nacht is haast ten einde, de morgen niet ver’ van Jochen Klepper. Want het is een bijzondere zondag: op een en dezelfde dag valt de donkerste Adventszondag samen met de viering van de komst van het ‘Licht der Wereld’ – Kerstnacht. De voorganger in deze dienst is ds. Margo Jonker en Gerrit Bril is de organist. De kerkelijke kleur is paars.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op 24 december is de diaconale collecte voor de stichting See You (voorheen Light for the World). Deze stichting is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor bestrijding van vermijdbare blindheid en voor inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting is actief in negen landen in Afrika en Azië met ruim dertig projecten. Men is grotendeels afhankelijk van giften en subsidies. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgische schikking tijdens Advent

In de liturgische schikking van deze advent zien we een combinatie van tijd,
weergegeven in de vorm van een klok en de thema’s van de vier advents zondagen:
Hij komt, Maak plaats, Een tijd om te juichen, Het begint.
De wijzers van de klok wijzen het thema aan.
We sluiten hiermee aan bij het project van de kindernevendienst ‘Weet jij hoe laat het is’ en de lezingen.
Elke zondag wordt een vierde deel van de symbolische klok ingevuld. Op de schaal waar de klok in staat wordt een passende schikking gemaakt, die sober begint maar steeds fleuriger wordt.
Met kerst, wanneer we de geboorte van Jezus vieren, zal de schaal in volle bloei staan.

Schikking op vierde advent
De klok is nu helemaal gevuld. We lezen de woorden “Het begint”.

–Symboliek materiaal–
Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De
kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool
voor het reine en blauw als kleur van het hemelse.
De bessen symboliseren de vruchtbaarheid.

De klimop symboliseert de trouw van God aan de
mensen. De cyclaam symboliseert de dienstbaarheid van
Maria. De bloem van de cyclaam bloeit naar beneden
(stamper en meeldraadjes zitten aan de
onderkant). Daarom symboliseert de cyclaam de dienstmaagd.

–Symboliek kleur–
Groen is de kleur van dat wat
kan komen, de hoop in de
toekomst. Blauw en wit
zijn de kleuren van Maria.

–Meditatieve tekst–
Ontmoetingen onderweg
Verdiepen de gedachten
Maria, meisje, zwanger
Van hemelse lichtheid

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.