Kijk live Dienst terugkijken
23 december 2020

Viering op 24 december 2020 – Kerstnacht

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
voor de Heer, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als redder van de aarde.
Halleluja!
(Psalm 96: 11a, 13a)

Viering voor (kerk en) thuis

Donderdag 24 december vieren we Kerstnacht, de opmaat voor het Kerstfeest. Het paars van de adventsperiode wordt vervangen door het wit, want het is feest! Vanwege de coronamaatregelen geen viering met bezoekers, maar een viering thuis, ondersteunt met beelden vanuit de kerk. Margo Jonker is predikant van dienst. Tot 19 januari 2021 worden in verband met de lockdown, in het kerkgebouw geen vieringen gehouden waar u fysiek bij aanwezig kunt zijn.

Video

Voor kerstavond is een film gemaakt waaraan veel medewerking is verleend door kinderen, hun  ouders en vele anderen. Het is geen perfecte film, maar er is door heel veel kinderen en gemeenteleden – coronaproof – intensief aan gewerkt, verspreid over twee avonden. Wieteke, Lianne en Petra hebben het geheel begeleid. Albert heeft zo’n 40 kleine filmfragmenten aan elkaar gezet. De link naar de film wordt hier geplaatst wanneer deze beschikbaar is.

Collecten

De collecte op deze avond  is bestemd voor de stichting Light for the World. Deze stichting is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor bestrijding van vermijdbare blindheid en voor inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting is opgericht in 1982 en actief in negen landen in Afrika en Azië met ruim dertig projecten. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties voor een duurzaam resultaat. 

Light for the World Nederland werkt nauw samen met collega-organisaties in Oostenrijk, Tsjechië en België om de effectiviteit van haar inzet te vergroten. Men is grotendeels afhankelijk van giften en subsidies. 

 De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Nu u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

We wensen u een fijne kerstnacht toe!