Kijk live Dienst terugkijken
29 juli 2022

Viering op 31 juli – 7e zondag na Trinitatis

“Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang”.
(antifoon naar Psalm 47 : 2)

Viering voor kerk en thuis

Deze zevende zondag na Trinitatis vindt om 10.00 uur een viering plaats met gastpredikant ds. Nel van den Briel. Zij is emeritus-predikant van Heerenveen en is vaker bij ons voorgegaan. De kerkelijke kleur is groen. Het ordinarium – getoonzet door Jaap Dragt (Orde van Dienst II) – wordt in deze viering gevolgd.

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

7e na Trinitatis, ds Nel van den Briel

Collecten

We collecteren deze zondag voor ons nieuwe diaconale project Stichting Gered Gereedschap. Deze Nederlandse organisatie steunt al 40 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. De hulp is praktisch en concreet. Goed gereedschap en de juiste machines worden ter beschikking gesteld. Men zorgt voor gekwalificeerde leraren en biedt begeleiding van o.a. timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in staat armoede achter zich te laten. De organisatie   ziet dit als de essentie van haar ondersteuning. In haar 40-jarig bestaan heeft Gered Gereedschap al veel bereikt. Met het geredde gereedschap ondersteunde men 1.650 organisaties en werden er 132.000 leer-/werkplekken voor ambachtslieden gecreëerd. Naast het inzamelen, repareren en verschepen van gereedschap in 26 werkplaatsen doet de stichting meer. De reden daarvoor is praktisch: een bloeiende ambachtssector in ontwikkelingslanden biedt kansen aan een beter bestaan voor grote groepen mensen. Naast gereedschap ontbreekt het in gebieden waar Gered Gereedschap actief is ook vaak aan voldoende vakmensen, kennis en geld. Daarom ondersteunt de stichting vakmanschap in de breedte. In de praktijk betekent dat: inzetten op kwalitatief goed vakonderwijs, bereikbaar voor iedereen. Gered Gereedschap streeft ernaar dat leerlingen na hun vakopleiding aan de slag kunnen en stimuleren ondernemerschap.

De ambitie is om in 2024 wereldwijd 100.000 mensen een zelfredzaam bestaan te bieden dat mogelijk is gemaakt door Gered Gereedschap. Dat is ambitieus, maar ook zeker haalbaar. Zonder financiële hulp lukt dat niet. Onze diaconie wil daar graag aan bijdragen.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het Orgelfonds van onze gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!