Kijk live Dienst terugkijken
22 juli 2022

Viering op 24 juli – 6e zondag na Trinitatis

‘Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht.’
(psalmwoord uit Psalm 119 : 15)

Viering voor kerk en thuis

Deze zesde zondag na Trinitatis vindt om 10.00 uur een viering plaats met gastpredikant ds. Evert Jonker. We hebben al eerder kunnen genieten van zijn boeiende preken. De kerkelijke kleur is groen. Het ordinarium getoonzet door Jaap Dragt (Orde van Dienst II) wordt in deze viering gevolgd.

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zesde zondag na Trinitatis, ds Evert Jonker.

Collecten

Op zondag 24 juli collecteert de diaconie voor de Stichting Christ’s Hope. Christ’s Hope Nederland is een stichting die als doel heeft het geven en bevorderen van verschillende soorten hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in landen waar veel hiv-/aids-infecties voorkomen. In Afrika is aids nog altijd een groot probleem. Miljoenen kinderen lijden direct of indirect aan  de gevolgen. Doordat ze wees worden of zelf ziek zijn. Voor deze kinderen is zorg nodig. Door het werk van Christ’s Hope ontvangen zij hoop op een betere toekomst, zonder aids. De stichting werkt vanuit de Bijbelse visie om te zorgen voor wezen en weduwen. De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope centraal.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!