Kijk live Dienst terugkijken
21 maart 2024

Viering op 24 maart – zondag Palmarum

Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!

Antifoon naar Psalm 21:9b

Viering voor kerk en thuis

Zondag is het Palmpasen, de zondag van de Palmtakken. Uit het evangelie van Marcus zullen daarvan horen. Er zijn kinderen met een palmpasentak. En iedereen ontvangt een kleine palmpasentak om thuis te bewaren en volgend jaar mee te nemen naar Aswoensdag! Het is een viering waarin de uitbundigheid zich zal toewenden naar de Stille Week, met daarin het lijdensevangelie van Jezus Christus. Een week die staat in de voorbereiding op het feest van Pasen; Opstanding en Leven! Gerrit Bril is de organist, ds. Margo Jonker de voorganger en de liturgische kleur is paars.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

De diaconie collecteert op zondag 24 maart voor ons diaconale project Gered Gereedschap. Gered Gereedschap steunt al 40 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. De hulp die geboden wordt is praktisch en concreet. Goed gereedschap en de juiste machines worden ter beschikking gesteld en er wordt gezorgd voor gekwalificeerde leraren. Op die manier worden o.a. timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk begeleid. Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in staat armoede achter zich te laten. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin. De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

De symbolische schikking van deze week verbeeldt de aarde die het kruis draagt. Het kruis is versierd met palmpasentakken. We vieren de intocht en kijken vooruit naar de stille week.


Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.