Kijk live Dienst terugkijken
22 oktober 2021

Viering op 24 oktober – 21e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Heer, Koning die over alles heerst, u hebt macht over al wat bestaat. Niemand kan het verhinderen.”
(Antifoon naar Ester 3; Gebed van Mordechai :1)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 21e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. Voorganger is dominee Wietske Tinga, een bekende gastvoorganger voor ons. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein (bij goed weer). Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

21e Zondag na Trinitatis, ds W. Tinga

Collecten

Deze zondag wordt gecollecteerd voor de Stichting SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten). Deze stichting organiseert onder meer vakantieweken voor gemeenteleden die door omstandigheden niet (meer) met vakantie kunnen gaan. De steun die wordt geboden is praktisch, financieel, en als het nodig is in de vorm van persoonlijke begeleiding. De SLOA kan, in samenwerking met diaconieën en lutherse fondsen, een betaalbare, aangepaste vakantie aanbieden. Deze vakanties vinden plaats in één van de vakantiehotels van het vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk of in een villa van de SLAB (Stichting Luthers Accommodatie Beheer). Voor dit alles is men voor het grootste deel afhankelijk van lutherse diaconieën en gemeenten. Zolang zij de SLOA willen steunen kunnen ze dit werk blijven doen. De ca. 100 lutherse gasten die jaarlijks van deze al dan niet aangepaste vakanties mogen genieten zullen u zeer dankbaar zijn!

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Versoepelingen coronamaatregelen

De kerkenraad heeft bekeken hoe de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen worden doorvertaald naar onze gemeente. Tot het moment dat er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd blijven deze spelregels van kracht. Dat biedt gelegenheid om weer met meer dan 50 mensen in de kerk te zitten. Er wordt geen coronacheck uitgevoerd, maar u wordt wel een plaats gewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
– Boven kunnen de gezinnen zitten.
– Aan de kant van de Potgietersingel is het ‘vrije zit’. Daar geldt de anderhalve meter niet.
– Aan de kant van de Koestraat handhaven we de onderlinge afstand van anderhalve meter wel. 

Het blijft nodig u aan te melden via aanmelden@elkz.nl als u een viering wilt bijwonen. Vermeld bij uw aanmelding of u graag de anderhalve meter aanhoudt. Verder wordt de gemeentezang uitgebreid, gaan de collecteschalen weer rond en wordt de kerkzaal geventileerd. We blijven zo lang het kan zoveel mogelijk buiten koffiedrinken. Uiteraard blijven de basisregels van kracht: vaak handenwassen, thuisblijven bij klachten en een gepaste onderlinge afstand bewaren.

We wensen u een gezegende zondag toe!