Kijk live Dienst terugkijken
22 april 2021

Viering op 25 april – Zondag Jubilate – Viering voor kerk en thuis

“Halleluja!
Heel de aarde, juicht voor God,
bezingt de eer van zijn naam.
Halleluja!”
(antifoon naar Psalm 66 : 1 , 2b)

Viering voor (kerk en) thuis

Op deze zondag gaat dominee Nelleke Eygenraam voor. Zij is een goede bekende in onze gemeente en is predikant van de Adventskerk in Zwolle. Ook is zij één van de trekker van de gespreksgroep “Als vrouwen aan het woord komen”. Deze zondag – ook gedenkdag voor de evangelist Marcus – is genoemd naar een tekst uit psalm 66: Juicht voor God. De kerkelijke kleur voor deze zondag blijft wit. Ook is er weer online kindernevendienst. Een zoomlink voor de kindernevendienst is aan te vragen bij Petra Lip.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u nu beluisteren. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Collecten

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor Noodfonds.

De 2e collecte is op deze zondag bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds ten behoeve van de liturgische bloemschikkingen bij de vieringen in onze kerk.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!