Kijk live Dienst terugkijken
23 december 2022

Viering op 25 december – 1e Kerstdag

“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Aan de Vrede zal geen einde komen.”
(antifoon naar Jesaja 9 : 5)

Viering voor kerk en thuis

Op zondag 25 december is het 1e Kerstdag, het feest van Kerst wordt voortgezet na Kerstavond want Christus is geboren! Het kerstevangelie
klinkt, we zingen kerstliederen en we vieren het Heilig Avondmaal. Kortom: FEEST!

Deze zondag gaat voor onze eigen predikant dominee Margo Jonker. Cantor-organist is Luuk Schuurman en de cantorij verleent medewerking aan de viering, samen met enkele muzikanten. We volgen Liturgie I. De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit.

De kerstboom staat weer opgetuigd in de kerk en in het gemeentecentrum is een mooie expositie ingericht van uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten in het verleden, gemaakt door gemeentelid Beike van der Ree (1932-2015).

Iedere zondag is er kindernevendienst en kinderoppas. U bent altijd welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de kerk te komen. Na de viering is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Deze zondag is er speciale aandacht voor de jongste generatie in de vorm van een Kind-op-Schoot viering in het gemeentecentrum, tijdens de reguliere viering. Van harte welkom!

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Let op: in verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

Op deze kerstdag is de diaconale collecte bestemd voor het Leger des Heils in Zwolle. Eén van hun activiteiten in de stad is de bekende Soepbus. Deze voorziet in een behoefte. Deze soepbus van het Leger des Heils in Zwolle is dringend aan vervanging toe. Het is elke keer weer spannend of de bus wil starten.

De kosten van een nieuwe bus – waarmee vier avonden per week dak- en thuisloze mensen worden voorzien van onder meer warme soep, koffie en broodjes – zijn aanzienlijk. Daarom is onder de noemer ‘Help Leger des Heils Zwolle aan een nieuwe soepbus’ een crowdfundingsactie van start gegaan. Er is naar schatting minimaal 50.000 euro nodig om een nieuw ingerichte, elektrische bus aan te schaffen. De hoop is dat heel Zwolle bij de actie kan worden betrokken. “Hoe mooi zou het zijn als de nieuwe soepbus door de Zwolse samenleving wordt gedragen”, aldus regiodirecteur Claudia van Bruggen.

De soepbus in Zwolle rijdt op maandag-, dinsdag-, vrijdag- en zondagavond een vaste route met vier ‘haltes’. Per avond maken zo’n vijftig personen dankbaar gebruik van het aangeboden eten en drinken. Er is ook ruimte voor een praatje en een luisterend oor. Zo legt men contact en maken mensen, soms heel voorzichtig, kennis met hulpverlening. Dit om zwaardere zorg in een later stadium te voorkomen, preventief vanuit een actief hulpaanbod.  De soepbus is onderdeel van het veldwerk van het Leger des Heils.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het het Jaap Meijer Bloemenfonds.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

1e Kerstdag, ds Margo Jonker

Bloemengroet

Voor de periode van Advent en Kerst wordt in de komende weken uitgegaan van een basissymboliek vanuit de volgende gedachte: 

AAN TAFEL! 

Plek voor iedereen 

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt,
mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

 In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen, Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar.
Zij zijn verbonden met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus.

 Zij zijn de dragers van de tafel.

Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen.

 De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!