Kijk live Dienst terugkijken
23 december 2021

Viering op 25 december – Eerste Kerstdag

“Wij worden heden door een helder licht beschenen,
want de Heer is ons geboren. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader,
Vredevorst. Aan de vrede zal geen einde komen.”
(Antifoon naar Jesaja 9 : 2-6)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Kerst! Het is feest, want het Christuskind is gekomen. De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. Voorganger is onze eigen dominee Margo Jonker. Ook deze zondag zingen we nog het ‘Onze Vader’ in de versie van Jetty Post (Lied 369e). Ter ondersteuning van de viering bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie en beeld.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Video

Van de viering is een video gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

Collecten van de kerstdagen

De opbrengst van de diaconale collecte op zaterdag  25 december (1e Kerstdag)  is bestemd voor de stichting Christ Hope Nederland. De stichting geeft en bevordert verschillende soorten van hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in landen waar veel hiv-/aids-infecties voorkomen. Men wil hulp bieden aan wezen en weduwen. De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope centraal. 

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nu u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Hoewel er geen viering is op zondag Tweede Kerstdag vragen we toch graag uw aandacht voor de diaconale doelen van deze feest- en zondag. De diaconale collecte op zondag 26 december is bestemd voor beide locaties van Hospice in Zwolle.  De diaconie vindt het belangrijk dat er in de stad faciliteiten zijn voor een goed functionerende hospice. Het werk aldaar wordt gedaan met veel liefde en inzet van vrijwilligers. Beide locaties in Zuid en de Wipstrik verdienen onze aandacht.

De 2e collecte op zondag 26 december is bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds.

Bloemengroet

In een ander licht, is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de ZON. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.

Stralend licht
De nieuwe dag begint
Met sterren in de nacht

bloemschikking Kerst 2021

Coronamaatregelen

Tot nader order blijven zijn er geen vieringen in onze kerk tot in ieder geval 14 januari 2022.

We wensen u een gezegende kerst toe!