Kijk live Dienst terugkijken
21 december 2023

Viering op 25 december – Eerste Kerstdag

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Antifoon naar Jesaja 9:5

Viering voor kerk en thuis

Op Eerste Kerstdag wordt de lof ruim en klankrijk gezongen, als de engelen in de velden deden. We horen een blij geluid opklinken uit het kerstevangelie. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De cantorij o.l.v. cantor-organist Luuk Schuurman werkt mee en zingt o.a. het prachtige Magnificat van Philip Stopford. Bart Lip is organist, ds. Margo Jonker voorganger en de kerkelijke kleur is wit.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

De diaconie collecteert op Eerste Kerstdag voor het Armoedefonds Nederland. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Met verschillende projecten wil het fonds dit tegengaan. Daardoor kunnen kinderen sporten en genieten van een warme maaltijd. Ook zetten vrijwilligers zich in om mensen te helpen met hun administratie. Op deze pagina lees je het laatste nieuws van Stichting Armoedefonds. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegend kerstfeest!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Bloemengroet

In de liturgische schikking van deze advent zagen we een combinatie van tijd,
weergegeven in de vorm van een klok en de thema’s van de vier advents zondagen:
Hij komt, Maak plaats, Een tijd om te juichen, Het begint.
De wijzers van de klok wijzen het thema aan.
Elke zondag is een vierde deel van de symbolische klok ingevuld. Op de schaal waar de klok in staat werd een passende schikking gemaakt, die sober begon maar steeds fleuriger is geworden.
Met kerst, wanneer we de geboorte van Jezus vieren, staat de schaal in volle bloei.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.