Kijk live Dienst terugkijken
23 december 2020

Viering op 25 december – Kerstochtend

Wij worden door een helder licht beschenen, want de Heer is ons geboren.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst…
Aan de Vrede zal geen einde komen.
(naar Jesaja 9 : 2-6)

Viering voor (kerk en) thuis

Kerst is dit jaar een viering op afstand. Dat is in tegenstelling tot de boodschap van het kind in de kribbe. Want kerst is in wezen een feest van nabijheid. Onze wereld is de woonplaats van hem die heet Licht der Wereld, Vredevorst, Emmanuel.

Het vraagt iets van ons om ons wereldse leven te verbinden met het goddelijke dat ons gegeven wordt. Meer dan anders vraagt het gerichtheid, aandacht en trouw, en innerlijke betrokkenheid. Deze viering wil u daarbij van dienst zijn. Er is een opname vanuit de kerk, met enkele mensen die aanwezig zijn t.b.v. die opname. Maar de boodschap is altijd bedoeld om betrekking te hebben op uw leven, en het leven van mensen in de wereld.

De komende dagen zullen voor u misschien ook anders zijn, dan anders. Maar dat u op uw manier nabijheid kunt ontvangen. En nabijheid kunt vormgeven t.b.v. een ander. En dat die beweging tussen mensen te maken heeft met hoe wij alle nabijheid ontvangen in de komst van het kind in de kribbe – de geboorte van Christus.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Verschillende mensen hebben meegewerkt aan de opname voor deze viering, met muziek, woorden en beelden. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Voor deze viering is een opname gemaakt. Klik op de rode knop hieronder om de video te bekijken.

Dienst terugluisteren

Kerstviering 2020

Collecten

De opbrengst van de diaconale collecte op deze eerste Kerstdag is bestemd voor de stichting Christ Hope Nederland. De stichting geeft en bevordert verschillende soorten van hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in landen waar veel hiv-/aids-infecties voorkomen. Men wil hulp bieden aan wezen en weduwen. De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope centraal. 

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente

Digitaal collecteren

Nu u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

We wensen u gezegende kerstdagen toe!