Kijk live Dienst terugkijken
22 februari 2024

Viering op 25 februari – zondag Reminiscere

Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.

Antifoon naar Psalm 25:6 en 22

Viering voor kerk en thuis

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd gaat ds. Nelleke Beimers uit Zwolle voor. Zij is ambulant predikant en werkt zo kortdurend in verschillende gemeenten. Wilbert Potjes bespeelt het orgel en de liturgische kleur is paars.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 25 februari is de diaconale collecte bestemd voor de stichting Hart voor Zwolle. De stichting is ontstaan vanuit een initiatief van twee jonge theologen die een droom hadden voor hun stad: jongeren inspireren om zich in te zetten voor kwetsbare Zwollenaren. Men wil vanuit dit platform jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners en ze verbinden met mensen die zelf geen netwerk hebben. Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor hun stadsgenoten. De 2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in eigen gemeente.

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin. De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

De tekst uit Jeremia 18:6 luidt ‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van de pottenbakker’. Pottenbakken is niet eenvoudig en als de pot mislukt zit er maar één ding op en dat is opnieuw beginnen. Doorgaan totdat er iets moois is ontstaan, volhouden en niet opgeven om het goede te doen. De ring van Hedera die is aangebracht op de bol symboliseert trouw te blijven aan die boodschap.

Trouw aan God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.