Kijk live Dienst terugkijken
23 juni 2023

Viering op 25 juni – 3e na Trinitatis

Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.”

(antifoon naar Psalm 25 : 16 en 18)

Viering voor kerk en thuis

De derde zondag na Drievuldigheidszondag. Ook gedenkdag van de presentatie van de Augsburgse Confessie op 25 juni 1530 tijdens de Rijksdag in Augsburg. De kerkelijke kleur is groen (of rood bij de viering van de Confessie). Voorganger is onze eigen predikant dominee Margo Jonker. Organist is Luuk Schuurman. Een viering waar in de serie liederen van Luther het Lutherlied ‘Kom, Heilige Geest, Here God‘ aan bod komt. Het evangelie uit het evangelie van Matteüs is behoorlijk stevig. Daar kunnen we voor het verstaan wel hulp van de Geest bij gebruiken: hoe gaan we de wereld in met het goede van Gods woord en de kracht van dienen in Christus’ naam.

Deze zondag is er kindernevendienst. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

Nog twee weken lang is de expositie ‘Kerk en slavernij’ in onze kerk te zien, gemaakt door Luthers Amsterdam. Sinds 2013 is in Amsterdam een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende kerken bezig met het thema: ‘Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden’. In aanloop naar de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 2023 heeft de werkgroep een tentoonstelling samengesteld waarin zij de geschiedenis van de kerken met het slavernijverleden belicht. Ze wil zo uitnodigen tot nadenken en gesprek.

Na de viering is er deze zondag een actie koekverkoop voor het project Blue Footprint met betrokkenheid van onze gemeenteleden Marjette en Sander ten behoeve van een opvanghuis voor kwetsbare meisjes en vrouwen in Kwale, Kenia.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte voor deze zondag is bestemd voor de Stichting Exodus. Net als Gevangenenzorg Nederland is dit een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Men wil ex-gedetineerden kansen bieden om te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk.

De 2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname wordt ook hier geplaatst. U kunt de viering daarnaast via streaming/Dienst terugkijken bekijken.

We wensen u een fijne zondag toe!