Kijk live Dienst terugkijken
23 september 2022

Viering op 25 september – 15e zondag na Trinitatis – Doopviering

“Hoor mij, HEER, en antwoord mij, red uw dienaar die op u vertrouwt.
Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u.”
(antifoon naar Psalm 86 : 1a, 2b, 3)

Viering voor kerk en thuis

Op deze vijftiende zondag na Trinitatis gaan twee van onze predikanten voor: emeritus-dominee Chica van Dam en dominee Margo Jonker. Een bijzondere viering want het is alweer even geleden dat de Heilige Doop kon worden bediend. Deze zondag wordt Eleianor Mikayla Phoebe (Leia) gedoopt, dochter van David en Vienna. Organist is Bart Lip. De kerkelijke kleur is groen.

De viering is ook via livestream te volgen op de website. Scroll naar de bovenkant van deze pagina of de homepage en klik op de knop linksboven bij ‘Dienst terugkijken’ of – wanneer de viering gaande is en opgenomen wordt – ‘Live’. De button verandert automatisch. De viering terugkijken via de website kan vanaf de dag erna.

Na de viering is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein en is er gelegenheid de doopouders te feliciteren. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Doopviering 15e na Trinitatis, ds Margo Jonker en ds Chica van Dam

Collecten

De diaconale collecte van deze zondag is voor het diaconale project van onze gemeente: de Stichting Gered Gereedschap. Deze Nederlandse organisatie steunt al 40 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. De hulp is praktisch en concreet. Goed gereedschap en de juiste machines worden ter beschikking gesteld. Men zorgt voor gekwalificeerde leraren en biedt begeleiding van o.a. timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in staat armoede achter zich te laten. De organisatie   ziet dit als de essentie van haar ondersteuning.

In haar veertigjarig bestaan heeft Gered Gereedschap al veel bereikt. Met het geredde gereedschap ondersteunde men 1.650 organisaties en werden er 132.000 leer-/werkplekken voor ambachtslieden gecreëerd. Naast het inzamelen, repareren en verschepen van gereedschap in 26 werkplaatsen doet de stichting meer. De ambitie is om in 2024 wereldwijd 100.000 mensen een zelfredzaam bestaan te bieden dat mogelijk is gemaakt door Gered Gereedschap. Dat is ambitieus, maar ook zeker haalbaar. Zonder financiële hulp lukt dat niet.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het Onderhoudsfonds van de gebouwen.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

I Ketut Lasia, uit Bali Indonesia, ‘Laat de kinderen tot mij komen’.

We wensen u een gezegende zondag toe!