Kijk live Dienst terugkijken
23 februari 2023

Viering op 26 februari – Zondag Invocabit

“Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen”.
(antifoon naar Psalm 91 : 15)

Viering voor kerk en thuis

Op woensdag 22 februari j.l., Aswoensdag, is de veertigdagentijd begonnen – een tijd van bezinning en inkeer in de opmaat naar Pasen. Deze zondag vieren we zondag Invocabit (roept Hij mij aan, naar Psalm 91), de eerste zondag van de 40-dagen tijd. De kerkelijke kleur gaat over naar paars, en tot Pasen klinkt geen gloria en halleluja. Onze eigen predikant Margo Jonker is voorganger in deze viering en Luuk Schuurman is organist van dienst. We volgen Orde van Dienst I. Het zondagslied is het lied van Luther ‘Een vaste burcht is onze God’.

Iedere zondag is er kindernevendienst en kinderoppas. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Let op: in verband met de hoge energiekosten wordt de verwarming lager gezet. Kleedt u warm aan voor de viering. In de banken liggen dekentjes die u kunt gebruiken, mocht u het koud krijgen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor inloophuis De Tweede Mijl in de Amsterdamse Jordaan.  Daar biedt men op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische stoornissen. Drie keer per week is het inloophuis open. Bij De Tweede Mijl kan men terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid.

De 2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze gemeente.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst. Maar u kunt uiteraard ook de viering terugkijken en -luisteren op video.

Zondag Invocabit, ds Margo Jonker

Bloemengroet

Het thema van de bloemschikkingen in deze 40-dagentijd is: UIT LIEFDE VOOR JOU

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Met de kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing.

De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met PASEN is de kleur wit.

Zondag Invocabit

Deze eerste schikking heeft een sober karakter en verwijst naar verleiding en beproeving, maar symboliseert ook een Vergezicht.

We wensen u een gezegende zondag toe!