Kijk live Dienst terugkijken
24 juni 2022

Viering op 26 juni – 2e zondag na Trinitatis

De Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.
(antifoon naar Psalm 18,19b en 20)

Viering voor kerk en thuis

Om 10.00 uur vindt een viering plaats met dominee Jan-Jaap Stegeman als voorganger. De kerkelijke kleur is groen. Jan-Jaap is predikant in Leeuwarden en als oud-lid bekend in en met onze gemeente. Met regelmaat gaat hij ook voor in de Michaëlsvieringen in Zwolle. Ton Lans bespeelt het orgel. Iedere zondag is er kinderoppas en kindernevendienst. Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein.

U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

2e zondag na Trinitatis, ds Jan-Jaap Stegeman

Collecten

De collecte van deze zondag is bestemd voor Actie Vakantietas. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Met Actie Vakantietas worden via Stichting Present vakantietassen bezorgd aan kinderen in armoede.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!