Kijk live Dienst terugkijken
24 november 2023

Viering op 26 november – Eeuwigheidszondag

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Antifoon naar Jeremia 29:11

Viering voor kerk en thuis

Komende zondag is het Eeuwigheidszondag: een zondag om te durven kijken naar ongekende perspectieven. Perspectieven die met hoop en nabijheid te maken hebben. Op deze bijzondere zondag zullen de namen uit onze gemeente genoemd worden van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Nabestaanden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het is fijn om als gemeente, net als altijd, verwelkomend te zijn. Daarnaast zijn door gemeenteleden ook namen van buiten onze gemeente aangedragen om te noemen in het Licht van Christus. Als altijd krijgt ieder de gelegenheid om een kaars te ontsteken voor hen die al langer zijn overleden.

De voorganger deze dienst, waarin we samen het heilig avondmaal zullen vieren, is Ds. Margo Jonker. Luuk Schuurman, Ineke te Winkel en Jaline Schaak zullen musiceren. De kerkelijke kleur is groen.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op zondag 26 november collecteert de diaconie voor het diaconaal project Gered Gereedschap. De 2e collecte op zondag 26 november is bestemd voor het Orgelfonds, ten behoeve van het onderhoud van ons orgel.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.