Kijk live Dienst terugkijken
25 februari 2022

Viering op 27 februari – Zondag Quinquagesima

“Wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.
U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.”
(Antifoon naar Psalm 31 : 3b,4b)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Quinquagesima, de derde zondag van de Paaskring, ongeveer 50 dagen tot aan Pasen. Deze zondag wordt ook wel Esto Mihi genoemd (wees voor mij een rots), naar de eerste woorden van de antifoon voor deze zondag. De kerkelijke kleur voor deze zondag is groen. Voorganger deze zondag is ds. Mark Boersma uit Wapenveld. Na zijn werk als legerpredikant is hij nu part-time predikant in Ruinen.  U hoeft zich niet meer aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Collecten

Op deze zondag collecteren we voor de Stichting Mensenkinderen. Deze stichting helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Men werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten; goederen worden in het land zelf ingekocht. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. De stichting Mensenkinderen zet zich sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast wordt voorlichting gegeven om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

De 2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

Met ingang van deze zondag komen veel beperkende maatregelen te vervallen:

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

Inmiddels hebben wij een basis voor de komende symbolische schikkingen voorbereid. De hoofdkleur is paars. Naast de grote paarse schaal maken we gebruik van een mooie vaas.

In de loop van de komende weken zal iedere schikking verder worden toegelicht.

We wensen u een gezegende zondag toe!