Kijk live Dienst terugkijken
2 juli 2021

Viering op 4 juli – 5e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Hoor mij HEER, als ik tot u roep.
Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud.”
(antifoon naar Psalm 27 : 7a, 9b)

Viering voor kerk en thuis

De vijfde zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen! Deze zondag gaat onze eigen predikant Margo Jonker voor. In de serie van vier zondagen rondom Lutherliedliederen staat deze viering het lied “Chris unser Herr zum Jordan kam” centraal. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

5e na Trinitatis, ds M. Jonker

Collecten

Op zondag 4 juli is de diaconale collecte bestemd voor Actie Vakantietas. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Met Actie Vakantietas wil Kerk in Actie kinderen in armoede helpen. Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen dan een extra welkom.

De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!