Kijk live Dienst terugkijken
25 juni 2021

Viering op 27 juni – 4e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?”
(antifoon naar Psalm 27 : 1,2)

Viering voor kerk en thuis

De vierde zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal in aangepaste vorm. We mogen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen! Deze zondag gaat onze eigen predikant Margo Jonker voor. In de serie van vier zondagen rondom Lutherliedliederen staat deze viering het lied “Mit Fried und Freud ich fahr dahin” centraal. Dit lied is niet opgenomen in het Liedboek, maar is te vinden in de aparte uitgave over Lutherliederen onder nummer 6. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

4e Zondag na Trinitatis, ds Margo Jonker

Collecten

De diaconale collecte voor deze zondag is voor de stichting Geef een Koe. Een aantal jaren terug was deze stichting ons diaconale project. Met veel inzet en enthousiasme is destijds geld gedoneerd door onze gemeente. In Kirgizië lopen waarschijnlijk nog koeien rond met door onze gemeente verzonnen namen. 

Door middel van de gift van een koe ondersteunt Stichting Geef een Koe gezinnen met een gehandicapt kind in Kirgizië. Gezinnen met een gehandicapt kind hebben het daar extra zwaar. Niet alleen door de kosten voor medicatie, maar ook doordat deze gezinnen door stigmatisering sociaal geïsoleerd zijn. De vrouwen dragen binnen deze gezinnen vaak alleen de zorg. Vaders ontvluchten deze gezinnen omdat ze niet de lasten willen dragen van het stigma van een gehandicapt kind. Alcoholisme speelt in veel gevallen een rol. Vaak wordt de zorg voor de kinderen aan opa en oma in het dorp overgelaten omdat de moeder uit financiële nood in de stad of in het buitenland (Rusland of Turkije) moet gaan werken. Stichting Geef een Koe werkt al jaren nauw samen met de lokale stichting Nur Bala in de stad Talas. De medewerkers van Nur Bala selecteren de gezinnen die in aanmerking komen voor een koe. Dit doen ze op basis van informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en lokale zorginstellingen. Nur Bala zorgt voor de koop van de koe, helpt de gezinnen op gang met het houden van een koe, het maken van melkproducten en het voeren van een administratie. Ook zijn de medewerkers van Nur Bala altijd bereikbaar voor het geven van hulp en (medisch) advies.

De 2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!