Kijk live Dienst terugkijken
25 maart 2022

Viering op 27 maart – Zondag Laetare (Verheug u)

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar.
Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken.

(Antifoon naar Jesaja 66 : 10a, 11)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Laetare, Verheug u, de vierde zondag van de Veertigdagentijd. De kerkelijke kleur voor deze zondag is rozerood of paars. Voorganger deze zondag is onze eigen dominee Margo Jonker. In de komende weken bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een weg te gaan voor ons allen door een donkere tijd. Letterlijk ook – de oorlog in de Oekraïne is hardverscheurend en ontwrichtend, een menselijke ramp. We blijven zingen – van de vrede. Eerder is aangekondigd dat op deze zondag een sollicitant voor de functie van cantor-organist zou komen proefspelen. Door ziekte kan dit helaas niet doorgaan. Wilbert Potje is de organist in deze viering.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag Laetare, ds Margo Jonker

Collecten

Uw bijdrage wordt deze zondag gevraagd voor het diaconaal project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die is aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost €350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning en bijscholing. Per maatje kost dit €250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename door de coronacrisis zich zal voortzetten.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het Orgelfonds van onze gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

De liturgische kleur is paars als teken van bezinning en inkeer. De schikking is gemaakt aan de hand van Lucas 13: 1-9. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons te keren naar God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ’Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen.

Een tak van de vijgenboom met de wintervrucht er nog aan en in knop is een prachtig symbool van deze dag. Verder zien we in de schikking de vruchten, zaad van de kerstroos (Helleborus). Deze bloemen met zaad versterken symbolisch de relatie tussen Kerst en Pasen.

Welkom Thuis
Hier mag je zijn
De Vader viert een feest
Welkom Thuis
Kom maar binnen
Hij sluit je in zijn armen
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid
Deel in de vreugde en open nu je handen
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid

bloemschikking Zondag Laetare 2022

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!