Kijk live Dienst terugkijken
26 augustus 2022

Viering op 28 augustus – 11e zondag na Trinitatis

“Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom.
De God van Israël, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk.
Geprezen zij God!”
(antifoon naar Psalm 68 : 36)

Viering voor kerk en thuis

Deze elfde zondag na Trinitatis vindt om 10.00 uur een viering plaats met onze eigen dominee Margo Jonker. De kerkelijke kleur is groen. In deze viering wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Organist is Luuk Schuurman.

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie en thee in het gemeentecentrum en op het plein. U bent van harte welkom om de viering met ons mee te vieren! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de viering in ons eigen kerkgebouw.

Na de viering vindt het jaarlijkse uitje van de kindernevendienst plaats. Alle kinderen zijn welkom. Opgave is fijn t.b.v. de organisatie, bij Ingrid Oosten.

Verder worden weer brieven van Amnesty International neergelegd om te ondertekenen. Schrijven helpt om de positie en omstandigheden van gevangenen te verbeteren!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

ds Margo Jonker, 11e zondag na Trinitatis

Collecten

We collecteren deze zondag voor Stichting Roemeniё.  De Roemeense organisatie “O lume mai buna-Romania” – (Stichting “Een betere Roemeense wereld”) heeft als hoofddoel het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden in Roemenië. Zowel individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij maakt de stichting geen onderscheid in leeftijd, religie of achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!