Kijk live Dienst terugkijken
26 mei 2023

Viering op 28 mei – Pinksteren

De geest van de Heer vervult de hele wereld;
hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.

(antifoon naar Wijsheid 1 : 7)

Viering voor kerk en thuis

Deze zevende (!) zondag na Pasen is het Pinksteren! De kerkelijke kleur is vuurrood. Voorganger is onze eigen predikant dominee Margo Jonker. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd en de cantorij verleent medewerking. De muzikale leiding is in handen van cantor-organist Luuk Schuurman.

Pinksteren – het feest van de Geest. De adem van God die alles raakt en in beweging zet. We lezen uit het evangelie van Johannes over vrede die ons voor altijd gegeven wordt, over nabijheid van God die altijd blijvend is.

Bij het avondmaal zingen we het tafellied van Bart Robbers (403c) en we zingen het Lutherlied ‘Nu bidden wij de Heilige Geest’.

Deze zondag is er kindernevendienst. U bent welkom met (klein)kinderen en hun vrienden naar de viering te komen. Na afloop is er koffie en thee in het gemeentecentrum voor iedereen. Van harte welkom!

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Collecte

De diaconale collecte voor deze zondag is bestemd voor het ons diaconale project Gered Gereedschap

De 2e collecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds.

Geluidsopname

Van de viering wordt ook een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname wordt ook hier geplaatst. U kunt de viering daarnaast via streaming/Dienst terugkijken bekijken.

Pinksterviering, ds Margo Jonker

We wensen u een gezegend pinksterfeest toe!