Kijk live Dienst terugkijken
27 augustus 2021

Viering op 29 augustus – 13e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Kom uw verbond met ons na,
vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Sta op, God, verdedig uw zaak! “
(antifoon naar Psalm 74 : 20a, 19b, 22a)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag is de 13e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen en zingen responsies en het slotlied samen. Deze zondag gaat onze eigen predikant dominee Margo Jonker voor en het feest van het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee? En er is nog steeds gelegenheid om door het gemeentecentrum te lopen, waar u kunt genieten van de tentoonstelling van verschillende nijverheidswerken van gemeenteleden.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

viering 13e na Trinitatis

Collecten

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Stichting Epafras.  Sinds 1985 ondersteunt deze stichting Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven om vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond. De medewerkers voeren de titel van Pastorale Gezanten.  Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties.

Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: ver van familie en vrienden; zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit en nog veel meer, leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te voelen. Verspreid over meer dan 90 landen in de wereld zitten Nederlanders vast in gevangenissen.

De tweede collecte op deze zondag is bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds.

Nu geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!