Kijk live Dienst terugkijken
27 mei 2022

Viering op 29 mei – Zondag Exaudi (hoor) of Wezenzondag

“Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja!
(Antifoon naar Psalm 27 : 7a, 8c, 9a)

Viering voor kerk en thuis

Deze zondag wordt Exaudi – hoor – genoemd, naar o.a. het roepen uit Psalm 27. Deze zondag wordt ook wel Wezenzondag genoemd, een schijnbaar afscheid van Jezus na diens hemelvaart. Maar niets is minder waar: “Ik laat jullie niet als wezen achter” (Joh 14 : 18). Op weg naar Pinksteren gaat het om ’ten troon verheven, ons nabij’ (Liedboek 380 : 4). De kerkelijke kleur van deze zondag is wit. Op deze zesde zondag na Pasen gaat voor ds. Jan Doelman – gemeentelid en betrokken bij de vieringen in de Grote Kerk. Hartelijk welkom! U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Zondag Exaudi, ds. Jan Doelman

Collecten

Deze zondag collecteren we voor het nieuwe diaconale project Stichting Gered Gereedschap. De hulp is praktisch en concreet. Gereedschap en de juiste machines worden ter beschikking gesteld in landen waar geen geld is om dat aan te schaffen. Men zorgt voor gekwalificeerde leraren en biedt begeleiding van o.a. timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in staat armoede achter zich te laten. De organisatie ziet dit als de essentie van haar ondersteuning. In haar veertigjarig bestaan heeft Gered Gereedschap al veel bereikt. Met het gereedschap ondersteunde men 1.650 organisaties en werden er 132.000 leer-/werkplekken voor ambachtslieden gecreëerd. Naast het inzamelen, repareren en verschepen van gereedschap doet de stichting meer. Naast gereedschap ontbreekt het in gebieden waar Gered Gereedschap actief is ook vaak aan voldoende vakmensen, kennis en geld. Gered Gereedschap streeft ernaar dat leerlingen na hun vakopleiding aan de slag kunnen en stimuleren ondernemerschap. Zonder financiële hulp lukt dat niet.

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het Onderhoudsfonds.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Corona

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom de achterste vier banken aan de Koestraatzijde voor mensen die graag op anderhalve meter afstand van elkaar willen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

Bloemengroet

De gemeente Zwolle heeft deze keer de kerk in de bloemetjes gezet

We wensen u een gezegende zondag toe!