Kijk live Dienst terugkijken
27 november 2020

Viering op 29 november – 1e Advent

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit (antifoon Psalm 25 ; 1b)

Viering voor kerk en huis

Zondag 29 november is de 1e zondag van Advent, de start van het nieuwe kerkelijke jaar dat begint met inkeer en overdenking in de toeleving naar het Kerstfeest. Daarom is de kleur voor deze zondag (donker)paars. Dominee Margo Jonker gaat voor in deze viering.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de viering in de kerk vormgeven.

Nieuws: Adventsbode #1

De opbouw van de stal is begonnen…

In de aanloop naar het Kerstfeest is binnen de gemeente een project gestart waar iedereen aan kan meedoen. We verbinden ons met elkaar door gezamenlijk thuis een stal op te bouwen in de komende weken. Over ontwikkelingen en de nieuwtjes rondom het adventsproject wordt u op de hoogte gehouden via een heuse Adventsbode. Het eerste nummer is nu uit en kunt u hieronder via de knop inzien en downloaden.

Aanmelden noodzakelijk

Een deel van de gemeente kan (tot maximaal 30 personen) in het kerkgebouw de viering meevieren. Wilt u de viering bijwonen, meldt u dan ruim van tevoren aan via aanmelden@elkz.nl bij Harry en Marga Konings. Zie voor verdere gegevens de homepagina. Aanmelden is in alle gevallen noodzakelijk om de coronavoorschriften na te kunnen leven.

Dienst terugluisteren

De geluidopname van de dienst zal – wanneer beschikbaar – na afloop ook een plekje krijgen op de website bij het onderwerp Vieren – Diensten en hieronder in dit nieuwsbericht. U kunt de dienst op deze manier later thuis meevieren.

viering 1e advent Lutherse kerk Zwolle

Collecten

De diaconie vraagt deze zondag uw bijdrage voor ons diaconale project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die is aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost € 350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning. Per maatje kost dit € 250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename door de coronacrisis zich zal voortzetten.

Na de viering bestaat de mogelijkheid om kaarsen of zeep te kopen voor Meer voor Minder. Gemeentelid Jan Pijnaker heeft de kaarsen en zeep allemaal met de hand gemaakt. Ook kunt u na de viering cupcakes en koekjes kopen. Deze zijn gebakken door jongeren uit de gemeente die aan het werk zijn geweest tijdens het adventskransen maken. De opbrengst is voor het diaconale project. 

De 2e collecte is bestemd voor het Orgelfonds ten behoeve van regulier onderhoud aan het orgel in ons kerkgebouw.

Orgel in de Lutherse kerk Zwolle

Digitaal collecteren

Wanneer u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

We wensen u een fijne zondag toe!