Kijk live Dienst terugkijken
1 april 2022

Viering op 3 april – Zondag Judica (Doe mij recht)

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
U bent toch mijn God, mijn toevlucht
(Antifoon naar Psalm 43 : 1, 2a)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is het Zondag Judica, Doe mij recht, naar de aanhef van Psalm 43. De vijfde zondag van de Veertigdagentijd, de eerste van de Passietijd. Daarom wordt deze zondag ook wel Passiezondag genoemd. De kerkelijke kleur voor deze zondag is opnieuw paars. Voorganger deze zondag is ons gemeentelid en regelmatig terugkerende gastpredikant ds. Ries Nieuwkoop. Bar Lip bespeelt het orgel. In deze viering wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de komende weken bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een weg te gaan voor ons allen door een donkere tijd. Letterlijk ook – de oorlog in de Oekraïne is hartverscheurend en ontwrichtend, een menselijke ramp. We blijven zingen – van de vrede.

U hoeft zich niet aan te melden om de viering bij te wonen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

zondag Judica, 3 april, ds Ries Nieuwkoop

Collecten

Uw bijdrage wordt deze zondag gevraagd voor de Stichting Kadera. Deze stichting is er voor iedereen die in de provincie Overijssel bij huiselijk geweld, mensenhandel, loverboys, eer gerelateerd geweld of seksueel misbruik betrokken is. De organisatie biedt hulp aan zowel slachtoffers, plegers, naasten en professionals met als doel om huiselijk geweld uit de wereld te helpen. Slachtoffers kunnen bij hen terecht voor opvang en begeleiding, maar ook hulp bij mensen thuis behoort tot de mogelijkheden. Met behulp van voorlichting, trainingen en campagnes over het signaleren en aanpakken van geweld binnen huiselijke kring, wil Kadera proberen huiselijk geweld te voorkomen

De 2e collecte is deze zondag bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Bloemengroet

Van U is de toekomst

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.”

De liturgische kleur is paars als teken van bezinning en inkeer. De schikking is gemaakt aan de hand van Lucas 13: 1-9. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons te keren naar God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ’Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen.

Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druiven horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

Bloemschikking zondag Judica
3 april 2022

Coronamaatregelen

  • Aanmelden is niet meer nodig, tenzij in de kerkmail anders wordt vermeld
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht
  • Mondkapje dragen bij verplaatsingen is niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
  • Koffiedrinken kan nu op het plein én binnen

We blijven voorzichtig in de omgang met elkaar en reserveren daarom voor mensen die dat op prijs stellen het vak aan de Koestraatzijde zodat zij die dat willen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een coördinator is behulpzaam bij het wijzen van de plaatsen. In de rest van de kerk is ‘vrije zit’.

We wensen u een gezegende zondag toe!