Kijk live Dienst terugkijken
30 november 2023

Viering op 3 december – 1e zondag van Advent

Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande.

Antifoon naar Psalm 25:1b,2a

Viering voor kerk en thuis

De eerste zondag Advent, een nieuwe tijd gaat beginnen. Het is indrukwekkend dat in de geloofstraditie dat telkens weer gebeurt, opnieuw beginnen. En zo ook in deze tijd, een nieuw kerkelijk jaar met opnieuw de opmaat naar de geboorte van Christus. En deze Adventszondag met opnieuw het kijken naar het kwetsbare leven. De tijd van Advent beginnen we met het zingen van één van de bekendste Adventsliederen: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, lied 433. Een ingetogen en verwachtingsvol lied dat beloftevol de toon zet voor de tijd die komt.

De cantorij onder leiding van cantor-organist Luuk Schuurman zingt in de viering het Magnificat van Philip Stopford (*1977) – Een prachtig lied dat u niet wilt missen. Bart Lip is organist en ds. Margo Jonker is de voorganger in deze dienst. De kerkelijke kleur wisselt deze zondag van groen naar paars: de kleur van ingetogenheid.

Start Muziekproject

Op deze zondag start ook het muziekproject in onze kerk. Een uitdagend en klassiek muziekprogramma voor kinderen van 4 tot en met jongeren van 20 jaar. Zij gaan de komende zondagen werken aan liederen voor de Kerstnacht. Iedereen naar eigen kunnen en plezier. De kerkmusici Gertine Hoefnagel en Luuk Schuurman zullen dat samen begeleiden. In de plaatselijke pers is hier al de nodige aandacht aan besteed met enkele opvallende artikelen!

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Collecten

De diaconie collecteert deze zondag voor de stichting ‘Papoeajeugd naar school’ (PJNS), die al ruim 40 jaar op diverse manieren financiële steun verleent aan jeugd in Papoea. Het gaat om jeugd van t/m 24 jaar die alleen mét deze financiële steun onderwijs kan volgen vanwege de economische positie van hun ouders. Men faciliteert de aanschaf van schoolmaterialen en uniformen maar ook projecten zoals internaten waar kinderen uit de binnenlanden wonen tijdens hun opleiding.

De 2e collecte op zondag 3 december is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgische schikking tijdens Advent

In de liturgische schikking van deze advent zien we een combinatie van tijd,
weergegeven in de vorm van een klok en de thema’s van de vier advents zondagen:
Hij komt, Maak plaats, Een tijd om te juichen, Het begint.
De wijzers van de klok wijzen het thema aan.
We sluiten hiermee aan bij het project van de kindernevendienst ‘Weet jij hoe laat het is’ en de lezingen.
Elke zondag wordt een vierde deel van de symbolische klok ingevuld. Op de schaal waar de klok in staat wordt een passende schikking gemaakt, die sober begint maar steeds fleuriger wordt.
Met kerst, wanneer we de geboorte van Jezus vieren, zal de schaal in volle bloei staan.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.