Kijk live Dienst terugkijken
1 januari 2021

Viering op 3 januari – Epifaniën/Driekoningen

Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.
(Dietrich Bonhoeffer, als vertaling te vinden in Lied 511)

Viering voor (kerk en) thuis

Het nieuwe jaar is begonnen. Vrede en alle goeds toegewenst voor het jaar dat voor u ligt. Vorig jaar zongen we op deze zondag in een volle kerk in de laatste dienst van dominee Hans Günther – en de laatste in ons eigen kerkgebouw vóór de verbouwing van het gemeentecentrum – het prachtige lied van Dietrich Bonhoeffer. Wat hadden we dat graag weer gezongen, aan het begin van het nieuwe jaar in een volle kerk. Dat dat niet kan, geeft aan wat een bijzonder vreemde tijd wij als kerk, als land en als wereld doormaken vanwege het coronavirus.

Het vraagt iets van ons om ons dagelijkse leven te verbinden met het goddelijke dat ons gegeven wordt. Meer dan anders vraagt het gerichtheid, aandacht en trouw, en innerlijke betrokkenheid. Deze viering wil u daarbij van dienst zijn. Er is een opname vanuit de kerk, met dominee Margo Jonker en enkele mensen die aanwezig zijn ten behoeve van de opname. Maar de boodschap is altijd bedoeld om betrekking te hebben op uw leven, en het leven van mensen in de wereld.

In normale omstandigheden zouden we op deze zondag de nieuwe kerkenraadsleden begroeten en afscheid nemen van vertrekkende kerkenraadsleden. Dit is onder voorbehoud verplaatst naar zondag 24 januari a.s. in de hoop dat we dan weer fysiek bij elkaar kunnen komen, al dan niet in een kleine groep.

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Dit keer in de vorm van korte metten. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met elkaar vormgeven.

Video

Collecten

De collecte van deze zondag is bestemd voor de Stichting Newbornlife. Deze stichting wil Afrikaanse vrouwen die lijden aan specifieke aandoeningen na de bevalling een nieuwe kans bieden.  In de meeste gevallen wordt een vrouw met genoemde aandoeningen verstoten. Zelfdoding komt veel voor onder deze vrouwen, omdat ze het niet langer kunnen verdragen er niet meer bij te horen. De organisatie Mercy Ships verleent hulp aan deze verstoten vrouwen. Ondermeer door middel van een hersteloperatie en begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein. Zo kan een nieuwe start worden gemaakt. 

De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Nu u niet bij de viering aanwezig kunt zijn, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

We wensen u een gezegende zondag toe!