Kijk live Dienst terugkijken
1 maart 2024

Viering op 3 maart – zondag Oculi

Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig.

Antifoon naar Psalm 25:15 en 16

Viering voor kerk en thuis

Komende zondag gaan we de diepte in met moeilijke teksten uit Jeremia en Jesaja. Teksten die we mogen lezen vanuit het gedachtengoed van de psalm van deze dag, psalm 25: ‘Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van Eeuwigheid.’ We zingen ook een nieuw lied, lied 858. Een lied dat verwoordt dat ons leven herschepping nodig heeft. De voorganger in deze dienst is ds. Margo Jonker en Luuk Schuurman bespeelt het orgel.

Na de viering is er een gesprek met Arie Bijl en Maarten van der Woude uit de Synodale Commissie. Ze willen graag het gesprek aangaan over de gemeente en hoe de gemeente denkt over de toekomst van het gemeentezijn. Het is met nadruk een gesprek mét gemeenteleden. Hopelijk bent u bereid om met koffie in de hand het gesprek aan te gaan.

Het diaconaal collectedoel op zondag 3 maart is de Stichting Edukans. Deze stichting gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Dit sluit aan op het uitgangspunt van onze eigen diaconie dat we hanteren wanneer het gaat om hulpvragen van diverse hulporganisaties. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan er wereldwijd ruim 70 miljoen kinderen niet naar school. Edukans betrekt jaarlijks ruim 300.000 leerlingen in Nederland door acties gericht op wereldwijde onderwijsprojecten. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin. De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

In de schikking van deze week symboliseren de paarse bloemen:
Ogen om te zien, ogen waarin het komende licht van Pasen weerkaatst.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.