Kijk live Dienst terugkijken
1 oktober 2021

Viering op 3 oktober – 18e Zondag na Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Beloon wie standvastig op u wachten,
laat uw profeten geloofwaardig blijken.
Verhoor Heer, het gebed van uw dienaren.”
(antifoon naar Sirach 36: 18)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 18e zondag na Trinitatis. De kerkelijke kleur is groen. We kunnen met 50 mensen samenkomen. Het is deze zondag Israëlzondag. In de kerkorde wordt de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël verwoord. “De protestantse Kerk spreekt uit, dat zij delend in de aan Israël geschonken verwachting, zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.” De relatie met het volk Israël is fundamenteel voor de Protestantse Kerk. In een gesprek na de viering willen we spreken over de vraag naar ieders eigen betrokkenheid op Israël. Deze vraag nodigt uit tot eigen antwoorden en het luisteren naar ieders inbreng, met het doel van elkaar te kunnen leren.

Voorganger is emeritus-predikant van de PGZ Zwolle – en lid van onze gemeente – ds. Ries Nieuwkoop. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina de aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan met elkaar koffie worden gedronken op het kerkplein. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven. In de viering wordt Orde van Dienst I gevolgd. Deze vindt u hier.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

Viering 18e zondag na Trinitatis, ds R. Nieuwkoop.

Collecten

Deze zondag wordt er gecollecteerd voor de Synagoge in Zwolle. De synagoge is het gebedshuis van de kleine, maar levende Joodse gemeenschap in onze stad. Wij dragen graag bij aan het in stand houden van het gebouw, waardoor in Zwolle de mogelijkheid tot Joods vieren en bidden hopelijk kan blijven bestaan. De synagoge is daarbij ook monument van Joods leven in onze stad en een gedenkplek voor het grote onrecht wat onze Joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangedaan. Wij wijzen u in dit verband graag nog op de expositie over componisten in oorlogstijd die nog toegankelijk is tot eind oktober.

De 2e collecte op deze zondag is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Omdat geld geven via een collecteschaal alleen voor de kerkgangers mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Amnesty International

Er liggen bij de ingang van de kerk weer drie brieven klaar die u kunt ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie gevangenen voor wie wordt geschreven, wordt vrijgelaten of krijgt een betere behandeling. Schrijft u mee?

We wensen u een gezegende zondag toe!