Kijk live Dienst terugkijken
28 januari 2022

Viering op 30 januari – 4e zondag na Epifaniën

“Boven de stemmen van vele wateren,
van de geweldige baren der zee,
is de Heer geweldig in de hoge.”
(Antifoon naar Psalm 93:4)

Viering voor kerk en thuis

Vandaag is de 4e zondag na Epifaniën, ook wel Opdracht van onze Heer in de tempel. En we mogen weer met 50 mensen in de kerk! De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. Voorganger is gastpredikant Gerald Schutte, een bekende voor onze gemeente. Hij is theoloog en werkt in het onderwijs – betrokken bij een scholengemeenschap in Harlingen. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

Van de viering wordt een geluidsopname gemaakt. Zodra deze beschikbaar is wordt de opname op de website geplaatst onder ‘Terugluisteren’ bij het kopje Vieren. De opname zal ook hier worden geplaatst.

4e na Epifanien, ds Schutte

Collecten

Deze zondag vragen wij uw bijdrage voor het diaconaal project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die is aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost €350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning en bijscholing. Per maatje kost dit €250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename zich door de coronacrisis zal voortzetten.

De 2e collecte op zondag 30 januari is bestemd voor het Onderhoudsfonds ten behoeve van ons kerkgebouw en alles daar omheen.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw bijdrage te geven tijdens de viering, kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

Coronamaatregelen

Tot nader order blijven voor onze gemeente voorlopig de volgende spelregels van kracht: maximaal 50 mensen in de kerkzaal. U krijgt een plaats toegewezen door coördinatoren waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

We hanteren de basisregels: blijf thuis bij klachten, en laat u zo snel mogelijk testen bij klachten. Was uw handen, schud geen handen. We zorgen met ons nieuwe ventilatiesysteem voor voldoende frisse lucht.

En verder:
– Een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw,
– uw jas s.v.p. meenemen naar de kerkzaal;
– zingen houden we beperkt en ingetogen;
– we houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
Aanmelden kan via: aanmelden@elkz.nl . U krijgt bericht of u kunt deelnemen aan de viering.

We wensen u een gezegende zondag toe!