Kijk live Dienst terugkijken
27 juni 2024

Viering op 30 juni – Vijfde zondag na Trinitatis

Hoor mij Heer, als ik tot u roep. Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud.

Antifoon naar Psalm 27:7a, 9b

Viering voor kerk en thuis

Zondag 30 juli gaat ds. Maarten Diepenbroek voor. Hij is recentelijk als predikant verbonden aan de Lutherse gemeenten te Arnhem en Apeldoorn. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over Lutherse liturgiegeschiedenis. Welkom! Bart Lip is de organist en de kerkelijke kleur is groen.

Voorafgaand aan en na de viering is er in het gemeentecentrum alle gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op deze zondag zijn meer dan twintig jongeren en begeleiding aan het zeilen in Friesland. Er wordt gelogeerd in het huis van Dite en Wim Husselman in Terherne en met vijf boten gezeild. Tijdens en voor en na het zeilen wordt er gesproken en gewerkt aan het thema ‘Laat de Geest waaien….’ Op zondagochtend is er een avondmaalsviering ergens bij het water, met de lezingen over bijzondere krachten van de Geest uit 1 Korintiërs 12,4-9. Heel bijzonder dat dit zeilweekend plaats kan vinden – en waar gevierd wordt in verbondenheid met de ‘thuishaven’ in Zwolle.

Het diaconale collectedoel op zondag 30 juni is de Stichting Exodus. Net als Gevangenenzorg Nederland is dit een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Men wil ex-gedetineerden kansen bieden om te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. De 2e collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

We wensen u een gezegende zondag!

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.