Kijk live Dienst terugkijken
28 mei 2021

Viering op 30 mei – Zondag Trinitatis – Viering voor kerk en thuis

“Prijs de Heilige Drievuldigheid, de ondeelbare eenheid,
wij loven Haar, omdat zij ons barmhartigheid bewezen heeft”.
(antifoon naar Tobit 12 : 6, Vulgaat)

Viering voor kerk en thuis

Zondag Trinitatis – De grootheid van God leren wij kennen in zijn drie-éénheid. Psalm 8 zingt daarover. In normale omstandigheden zouden we afreizen naar een lutherse kerk in het Noorden van het land. Dat kan niet doorgaan. De kerkelijke kleur is wit. Deze zondag gaat als gastpredikant dominee Nelleke Beimers voor, geen onbekende voor ons. Na haar tijd in Zwolle is ze nu predikant in de Brongemeente te IJsselmuiden. Ter ondersteuning van de viering in kerk en bij u thuis vindt u hier aanvullende informatie. Na de viering in de kerk kan – voor wie wil – met elkaar koffie worden gedronken. Neemt u uw eigen (reis)beker mee?

Liturgie

De liturgie voor de viering vindt u bij de download hieronder. Op deze manier kunt u ook thuis uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Geluidsopname

De opname van deze zondag kunt u hieronder beluisteren zodra deze beschikbaar is. De opname is ook te vinden onder ‘Vieren’ bij het onderdeel ‘Diensten’.

Zondag Trinitatis, ds Nelleke Beimers

Collecten

De diaconie vraagt op deze zondag uw bijdrage voor het diaconaal project Meer voor Minder. Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. We werken daarbij nauw samen met de stichting Voor Elkaar Zwolle die is aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost €350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning. Per maatje kost dit € 250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename door de coronacrisis zich zal voortzetten.

De 2e collecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds ten behoeve van onderhoud van interieur en exterieur van ons kerkgebouw.

Nu geld geven via een collecteschaal niet mogelijk is, wijzen wij u graag op enkele alternatieven: u kunt een bijdrage overmaken naar de diaconie of naar de kerkrentmeester. Vermeldt daarbij s.v.p. voor welke doelen u een bijdrage overmaakt. U kunt uw gaven overmaken:
– voor de diaconie op rekeningnummer: NL70 INGB 0005859694
– voor de kerk op rekeningnummer: NL81 INGB 0000850125

We wensen u een gezegende zondag toe!